lördag, januari 05, 2008

Man har rätt att ändra åsikt

...men ibland blir det lite märkligt. Som de här citaten från turerna kring biskopsvalet i Västerås. Uppenbarligen satt det där första inte så djupt. Kanske hade varit bättre (och mer demokratiskt) att stå för det ideologiska kriteriet redan från början?
" Vi ska ha den person som vi bedömer som bäst. Vi tittar inte speciellt mycket på vilket parti de tillhör", säger Lars Rydje (s), stiftsstyrelsens förste vice ordförande och ledamot av beredningsgruppen. (Kyrkans Tidning 25/10 2007)
Vi har satt upp tre kriterier för den vi vill se som ny biskop. Det ska vara en kvinna, hon ska ha de nödvändiga kvalifikationerna och hon bör dela vår ideologi. Det senare vill jag inte sticka under stol med. (Rydje i Kyrkans Tidning 3/1 2008)
Personligen tycker jag vare sig kön eller partiideologisk tillhörighet borde finnas med bland kriterierna inför ett biskopsval. Man blir inte automatisk en bättre teolog, präst och kyrkoledare för att man är kvinna. Men inte sämre heller. Och vad beträffar förhållandet mellan sekulär och kyrklig politik är väl detta ett exempel så gott som något hur märkligt det kan bli?

5 kommentarer:

~Karin Långström Vinge~ sa...

Det var inte länge sen kriterierna var 1. man 2. kvalifikationer 3. ideologi. Inte bättre förr, alltså.

Miriam sa...

Nej, summan av synderna är konstant, so to speak.

Emil sa...

Men, märkligt är det... eller kanske inte. Kan man förvänta sig något annat av någon vars engagamang för Kyrkan bygger på partitillhörighet?

Miriam sa...

Jag vill inte uttala mig om vilka bevekelsegrunder Rydje har för sitt engagemang, faktiskt. För allt vad jag vet kanske han var kyrkokristen långt före han blev socialdemokrat. Men uppenbart är att partipolitisk tillhörighet spelar större roll för honom när han ska välja biskop än till exempel teologisk utbildning och pastoral erfarenhet - om inte det sorterar in under "kompetens" eller vad kriterium två nu var.

Falstaff sa...

Dag Skandahl tar upp detta på sin blogg. Rätt sakligt också, och inte alltför elakt.