fredag, juni 24, 2011

Anna Sophia Bonde levererar igen

"Förnuftet säger att jag borde ogilla dem (kvinnoprästmotståndarna, min anm.) och eftersom jag vet att jag inte är masochist kan det väl inte uteslutas att den Helige Ande är ansvarig för att jag inte gör det."


Kunde inte sagt det bättre själv. Slutklämmen är minst sagt tänkvärd:

""Denna fråga har blivit något av en pseudoreligion, på båda sidor. [...] Det kan till och med gå så långt att man inte ens uppfattar försoning som något eftersträvansvärt. Somliga skulle säga att det är just så vi har det. I så fall kommer Svenska kyrkan i framtiden att ha allt mindre lojalitet och kärlek att ge sin Mästare. Han som kallar oss att lämna allt och följa Honom. Kanske inkluderar detta ”allt” ämbetsfrågan.""

Anna Sophia Bonde i Kyrkans Tidning

1 kommentar:

Simon Wämmerfors sa...

Fullkomligt lysande och välskrivet!