torsdag, november 19, 2009

Ett drastiskt - men tänkvärt - förslag...

...kommer min kollega Markus Hagberg med i dagens upplaga av Kyrkans Tidning. Läs den!

Även om jag kanske inte skulle vilja dra det så långt som till att avskaffa pastoralinstituten helt, så håller jag helt med Markus om att mer fokus och mer resurser behöver läggas på de blivande prästernas församlingserfarenhet och praktikperioder, samt på pastorsadjunktsåret. Det är i verkligheten man bäst rustas för verkligheten.

2 kommentarer:

GrahamJ sa...

Jag som fick 4 år sammanlagt som pastorsadjunkt (3 i England och 1 i Katrineholm) ser både för- och nackdelar.

Miriam sa...

Det viktigaste i artikeln tycker jag är att stiften måste ställa högre krav på kandidaternas församlingsförankring. Jag har mött prästkandidater som menat att PIUS varit deras första gudstjänstgemenskap, och då har ju någonting uppenbarligen gått snett.

Jag tror - utifrån min egen erfarenhet med 90 dagars praktik + ett år Pius+ ett år som adjunkt -att en modell med 180 dagars praktik, en termin Pius och därefter ett adjunktsår med möjlighet till olika sorters handledning, fortbildning mm, skulle vara en bra modell.

Men som sagt, jag har bara min egen erfarenhet att bygga detta på.