söndag, oktober 09, 2011

Befriande sakligt om syndabekännelsen

 
"Till syndernas förlåtelse - perspektiv på beredelsen i mässan"  är en okomplicerad bok om ett komplicerat ämne. Den är en rapport från ett seminarium kring syndabekännelse och avlösning som hölls på Åh stiftsgård för ganska precis ett år sedan, anordnat av Göteborgs stift med Ingemar Birgersson som ansvarig. Mikael Löwegren, är redaktör och har också skrivit ett kapitel i boken. Övriga författare är Mikael Isacson, Lars Eckerdal, Göran Prytz, Josefine Callenberg Sävenstrand och Gunilla Martinsson.
Till skillnad från mycket annat som sagts och skrivits om beredelsens och syndabekännelsens plats i mässan på sistone, är detta en bok som är befriande saklig, samtidigt som den tar frågan om synd och förlåtelse på djupaste allvar. De två första kapitlen sätter syndabekännelsen i ett kyrkohistoriskt respektive liturgihistoriskt perspektiv, de följande tre lyfter frågan först utifrån gudstjänstperspektivet, därefter utifrån själavårdens perspektiv och slutligen har frågan fått landa i församlingsverksamheten bland gudstjänstfirare och präster.

Resultatet är mycket gott. Inte främst för de goda förslag och reflektioner som samtliga författare ger, utan för att detta är en bok som handfast och uppriktigt tar en av Svenska Kyrkans stora utmaningar på allvar, utan att förringa vare sig syndens allvar, eller förlåtelsens gåva. Ett ord i rättan tid, som med fördel skulle kunna läsas och diskuteras på landets alla kontraktskonvent framöver.

2 kommentarer:

Jonas sa...

Kunde det inte vara en idé av någon bättre bemedlad [församling] att skänka ett antal ex - samt en särskild dedicerad kopia - till Aspegoda församling och kommunister Ulla Karlsson? Skulle nog passa bra som studiecirkel eller för självstudier..

Har inte läst den själv men verkar väldigt intressant av beskrivningen att döma!

Leif Ekstedt sa...

Jag har funderingar vad gäller SvK:s Trosbekännelse. Den sitter i bakhuvudet sedan barnsben. Men vad har Svenska Kyrkan förändrat i sin trosuppfattning sedan man fastställde nuvarande trosbekännelse?
Har under den senaste tiden läst Matteus och konstaterat hur praktiskt Jesus beskriver vad som gäller när lärjungarna frågar.