fredag, januari 08, 2010

Befrielsebönen nu igen

När jag döptes, då lät befrielsebönen så här:

Herren Gud, den evige förbarmaren, som allena förlossar från allt ont, och som av nåd har kallat dig till delaktighet i ljuset, genom vår Herre Jesus Kristus, uttage dig från mörkrets välde och behålle dig i sin sanning och fruktan, nu och till evig tid.

Inga kommentarer: