onsdag, juli 13, 2011

Citerar Brygubben, som citerar Maria Küchen...

"...det fluffiga ”vi” som så ofta förekommer i predikningar och kristna böcker, ett ”vi” som präster i olyckliga fall utstrålar att de vet allt om utan att de själva tycks räknas in, ett ”vi” som inte får uppröras, som ska strykas medhårs med hjälp av fina allmängiltiga fraser."

(Maria Küchen recenserar Fromhet – en hyfsat praktisk bok om kristen fromhet av Thomas Riddervik i Kyrkans Tidning 11-07-07).

Schmack, där satt den. Så smärtsamt träffsäkert - för så där blir det alltför lätt, när prästen låtit pekpinnarna om inklusivitet och kontextualitet och att möööta dagens määäniska där hon äääär ta överhanden över både evangeliet, det sunda förnuftet och den vanliga mellanmänskligheten. Det är samma von-oben-attityd som alltid. Även om vi flyttat ned från predikstolen.

Tack Brygubben för tipset!

Inga kommentarer: