torsdag, juni 10, 2010

Jag har inte satt rubriken...

...men här är den i alla fall!

5 kommentarer:

Anonym sa...

Så bra och klargörande du har skrivit! Tack!
En skön sommar önskar jag dig.
Karin

Gunnel sa...

Miriam
Som jag väntat på denna torsdag och ditt svar på http://kyrkanstidning.se/ledare_och_debatt/debatt/var_fader_ar_inte_som_emils_pappa_0_13875.news.aspx

(Det gick inte bra!
Du kan väl upprepa länken till det inlägg du svarar på.)

Detta med syndabekännelsen är ju viktigt i alla kyrkor. Om vi inte anser oss ha syndat, så är vi lögnare enligt skriften. Om vi inte har någon synd utan gör så gott vi kan, så hade Jesus inte behövt lida döden för oss.

Tydligen skall poängen med gudstjänsten tas bort totalt liksom trosbekännelsen.

Alltså behövs dina inlägg och klargöranden. Tack!

Hälsningar
Gunnel

Cecilia N sa...

Solklart! Amen.

Anonym sa...

Insiktsfullt! Tack!

Kristina

Simon Wämmerfors sa...

Som väntat var det mycket bra. Stort tack!