torsdag, mars 04, 2010

Mera Gardelliana

Efter en genomläsning av kommentarerna från de senaste dagarna, så är ett klargörande på sin plats. Alltså:

Jag tycker inte det är konstigt, i bemärkelsen oväntat eller anmärkningsvärt, att Jonas Gardells populärteologiska böcker finns med på en lästipslista på Svenska Kyrkans hemsida. Detta därför att den teologi och kristendomstolkning som återfinns i dessa böcker just nu, helt eller delvis är mycket omtalad, och också omfamnad, inom Svenska Kyrkan, och då inte minst på s.k. officiell nivå. Det är alltså ungefär vad man (jag) hade förväntat mig.

Däremot är det konstigt, att man trots ovanstående, låtit Gardells böcker vara de enda lästipsen. För även om Gardelliana må vara i ropet nu, så ger de böcker som rekommenderas inte på långa vägar en heltäckande bild av vad kristen tro är. Det finns mängder av böcker som på ett mycket enklare, trovärdigare och bättre sätt förklarar olika sidor av vad det innebär att vara kristen - och det högst anmärkningsvärt att man inte bemödat sig om att ge den sökande och intresserade mer varierad information.

Detta om Svenska Kyrkans hemsida, och vad jag, utifrån dagsläget, tycker om de boktips som ges där. Vad tycker jag då själv?

Ja, om någon som blivit nyfiken på kristen tro och stod helt utan förkunskaper, ville ha ett boktips av mig, skulle jag presentera nybörjarpaketet "Barnbibel, konfirmandbok och katekes". Fanns det förkunskaper, så tycker jag Markus Hagbergs nyutkomna Vad tror Svenska Kyrkan på eller klassikern Kyrkofromhet kan komplettera katekesen på ett bra sätt.

Vad gäller Om Gud och Om Jesus, så skulle jag inte avråda någon från att läsa dem. De ÄR viktiga teologiska texter i vår tid. De präglar både förkunnelse och trosliv hos många människor, och de påverkar också icketroende bild av vad kristen tro är eller kan vara. De är på det viset allmänbildande böcker. De är också ett personligt vittnesbörd från en person som faktiskt uppfattar sig själv som kristen - något som gör att jag vill närma mig dem med respekt, även när jag hävdar en helt annan syn på både Bibeln, Jesus och tron.

Därför är det med just respekt för Jonas Gardells tro, som jag säger att jag inte tycker att den överensstämmer med Svenska Kyrkans tro och lära, så som den finns uttryckt i bekännelseskrifterna. Men detta är inget radikalt egentligen. Det säger ju Jonas Gardell själv.

Inga kommentarer: