söndag, september 30, 2012

Det är Guds änglars dag idag...


Guds änglar är hans sändebud 
av eld och vind och ande,
en himmelsk här av liv och ljus
 som glimmar genom natten.
Vi känner dem som bönesvar.
Det är Guds änglars dag idag 
med eldsken över landet. 

Är sången svag, tycks bönen stum, 
och glesnar Guds församling –
hör, templet är av änglar fullt
som lovar Gud trefaldig.
Så sjung med dem till Guds behag. 
Det är Guds änglars dag idag.  
Guds lov ske nu och alltid.  

Sv. Ps. 483 vers 1 och 5 
Olof Hartman

Inga kommentarer: