fredag, februari 24, 2012

På söndag...

...tar vi i S:ta Ragnhild upp kollekt till "församlingens vistelsekassa för ungdom". Ett sätt att göra det möjligt för alla ungdomar att följa med på läger och resor, t.ex. till Taizé eller Rom. En bra kollekt, tycker jag. Även om min dröm är att alla Svenska Kyrkans kollekter under fastan skulle gå till fasteinsamlingen.

I Stockholms stift är det stiftskollekt till Seglora Smedja. Och Carolina Johansson sätter fingret på precis varför det, enligt henne såväl som enligt mig, känns tämligen tveksamt.

3 kommentarer:

Cecilia N sa...

Jag håller med. Det låter som en bra kollekt.

Miriam W Klefbeck sa...

Jag föredrar alltid kollekter till sånt som kan göra påtaglig skillnad i en människas liv - som UtrotaHungern, t.ex. eller diakonala ändamål där det handlar om att alla människor ska ha ett drägligt, värdigt liv. Inte så att jag tycker att kollekter till annan församlingsverksamhet, kyrkosångsförbundet och liknande gör någon skada, inte alls, men, som min mormor skulle sagt: De drabbar ingen hungrig.

Jonas sa...

Om Stocksholms stift låter halva söndagskollekten gå till Seglora Smedja kanske man kan föreslå att Strängnäs stift destinerar halva kollekten till arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse?! Eller om man ska ta något riktigt konkret; byggandet av Enhetens Kyrka i Östanbäck?! Där skulle pengarna göra nytta..och man frångår ju inte någon princip som isåfall redan frångåtts i fråga om Seglora Smedja.

Annars är det ju aldrig fel att ge till ändamål som handlar om att folk ska ha bröd, kläder och tak över huvudet.