fredag, oktober 23, 2009

Apropå tolkningsföreträde och färdiga svar...

...så kan man läsa denna ledare från Länstidningen. Därefter kan man leka med tanken att skribenten, med samma retorik och argumentation, hade förespråkat den andra linjen i äktenskapsfrågan, och därefter fråga sig hur många kommentarer om färdiga svar, tolkningsföreträde och tvärsäkerhet som en sådan artikel skulle kunna generera.

Inga kommentarer: