lördag, juni 02, 2012

Fri?

"Den sk översikten av Seglora smedja [...]är som vi ser det en gedigen genomgång av vår verksamhet och finansiering (om än med en hel del sakfel) – något som kan läsas i våra årsredovisningar och som både revisorer och länsstyrelser granskar varje år då vi är en stiftelse. Att somliga inte gillar det vi gör och står för eller vill ha en annan kyrka där fria tankesmedjor inte ryms är något vi får leva med."

Så skriver Helle Klein i en kommentar-till-en-kommentar på Seglora smedjas blogg häromdagen, apropå (bland annat) granskningen av Seglora Smedja som gjorts av Sofia Lilly Jönsson, Gabriel Fjellander och Carolina Johansson.

Jag är övertygad om att vare sig Jönsson, Fjellander eller Johansson, eller för den delen merparten av smedjans kritiker, jag själv inräknad, tycker att tankesmedjor är olämpliga inom Svenska Kyrkan, eller att Seglora Smedja inte borde få finnas. Tvärtom. Att kristna människor tänker tillsammans i mer eller mindre organiserade former, utifrån en eller annan teologisk/fromhetsmässig inriktning är inte direkt något nytt, eller något som per definition är problematiskt. Att vara kritisk till Seglora Smedja är heller inte detsamma som att finna det önskvärt att den inte fanns.

 Däremot kan det medföra vissa frågeställningar. Förmodligen kan man finna samma frågor även hos dem som tycker Seglora Smedja är det bästa som finns i sin kategori. Till exempel vad det innebär att vara en "oberoende röst i kritisk solidaritet med Svenska Kyrkan" och samtidigt finansieras till stor del av Svenska Kyrkan på både stifts- och församlingsnivå? Och i förhållande till vad är det som Seglora Smedja menar sig vara fri?

6 kommentarer:

Carolina sa...

Min motivation i detta handlar heller inte om vad Seglora smedja står för eller gör, frågan är vad man som stift väljer att finansiera och - framför allt - samla in kollekt till.

Björn sa...

Smedjan är fri i förhållande till den kristna tron. Skulle det kunna vara en trolig tolkning?

Miriam W Klefbeck sa...

Carolina - det har du dessutom varit tydlig med. Och det tror jag de fattar på Smedjan också. Egentligen.

Fri i förhållande till den kristna tron? Hur menar du då, Björn?

Björn sa...

Jag menar att deras ideologi är mycket politik och ytterst lite teologi.

Anonym sa...

Miriam
Du är försynt och lågmäld. Det är inte jag.

A. sa...

Jag undrar också mycket vari denna "frihet" består, och från vad det är man anser sig vara "fri". Särskilt som jag inte upplever Klein et consortes som särskilt generösa (läs inte generösa alls) när det gäller hur mycket man får avvika från den av dem själva satta normen och ändå vara med i klubben; något som stör mig oerhört då jag uppfattar dem som väldigt förtjusta i att kritisera andra för rigiditet och bristande tolerans.

Tanken är att jag skall göra det till ett av mina många sommarprojekt att försöka sätta mig in i det här lite närmare, men jag lovar inget. :P