måndag, januari 28, 2013

Kraft till tjänst är tjänstens lön

Igår var det Septuagesima, med överskriften Nåd och tjänst. Runt om i stiften vigdes nya präster och diakoner. Evangelietexten var hämtad ur Lukasevangeliet, en kort passage där Jesus meddelar lärjungarna följande:

"Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.” (Lukas 17:9-10)

Det här är en s.k. svår text. Jag har sett flera kollegor benämna den så i sociala medier och visst, den kändes inte självklar att gripa sig an. Och samtidigt är den egentligen inte svår. Den är logisk och sanningsenlig, av en hel massa skäl, och kanske särskilt om man läser den på en prästvigningssöndag.

För den enda form av arbete som vi människor kan utföra i Guds rike, är tjänandet. Här finns inga projektanställningar, inga vikariat, inga fasta anställningar. Det betalas inte ut någon lön den 25 och det finns inga förmåner. Det finns bara arbete. För Gud, för medmänniskan, för kyrkan. Det finns heller inga hierarkier - oavsett om du är präst, diakon, kyrkvärd, förebedjare, kyrkbänksnötare eller korist så är uppdraget detsamma - att tjäna. Var och en med sina gåvor, var och en på sitt sätt.

Visst får vi ibland uppskattning, tack, beröm. Att uppmuntra och stötta varandra i tjänandet är ett tjänande i sig, och ett viktigt sådant. Men, är det som det ska, är detta uppskattning, tack och beröm som egentligen tillfaller Gud, som gett oss våra gåvor, placerat oss där vi är och sedan handlat genom oss. Också de dagar vi inte får något, eller till och med får skit, så är vi fortfarande kallade att tjäna. Vi kan inte villkora det med lön, beröm, eller en specialplats i himlen. Vi kan inte kräva att alltid känna oss stimulerade, sedda och bekräftade, av Gud och/eller omgivningen . Vi måste leva med att vi inte alltid kan, förmår eller tillåts ge så mycket vi tror oss kunna, eller precis på det sätt vi skulle vilja. Vi måste acceptera att vi inte kan göra allt, och att ganska mycket av det vi gör skiter sig totalt. Och vi måste hacka i oss att de som vi tycker inte bidrar alls, de som aldrig ger tillbaka, de som vi tycker får all den där credden vi själva vill ha, är lika älskade och lika värdefulla som den som sliter i det tysta eller gör dubbelt så mycket som alla andra.

Varför då, då? Jo, för för i grunden för vår tro, för vårt liv, för vårt hopp ligger inte vårt tjänande - utan att Kristus tjänat oss. Med sitt liv, sin kropp, sitt blod. Hans kärlek och det eviga livets hopp räcks åt alla utan att villkoras med motprestation. Vi har med andra ord redan fått allt det vi behöver. Vi har inga goda skäl att be om mer. Ändå får vi mer, hela tiden. Varje gång vi gör det vi ska, varje gång vi tjänar, gör vi det med kraft, mod och gåvor från Gud. Och när vi misslyckas, oavsett varför, så ligger den grund som lades på korset fast. Vi kommer inte undan kallelsen att tjäna - men vi kommer heller inte undan den kärlek som vinner över både världen och döden.
5 kommentarer:

Anonym sa...

Men den här texten utgör väl ett givet svar på apostlarnas dessförinnan framförda begäran om större tro, som respons på att Jesus varnat för den risk de löper om de väljer en enkel bekräftelsrväg dvs förförelsens väg. När då Jesus svarar med dubbla pass , dels hela dan på åkern, dels vid bordet om kvällen, är väl det en självklar pendang till just förföraren som riskerar få en Kvarnsten runt halsen. Att efterfölja gäller hela livet och att arbeta på frälsning, inget ges enkelt eller billigt, vilket förföraren tror. Skriften bör läsas i sitt sammanhang, då klarnar det mesta. Här gäller det mellan falska tjänare och Sanna och kritiken sägs inte om de andra utan om de egna, och redan i Uppenbarelsebokens sju församlingar framgår ju med all önskvärd tydlighet hur illa ställt det var redan i apostolisk tid. Två tredjedelar var just odugliga, den värsta så illa att Jesus vill spy. / Magnus Olsson

Elisabeth Linde sa...

Jag gjorde för länge sedan ett volontärår i en frikyrka. Kassören tyckte det var så pinsamt dåligt betalt så han brukade säga: jag ger dig ett litet ekonomiskt bidrag. Din lön får du i himlen. Ganska fint tycker jag. Fast periodvis har jag nog tyckt att jag fått ett litet landstingsbidrag den 25:e.....
/Lisa Linde

Gunnel sa...

Bra Miriam, att du tar upp detta utifrån kyrkligt personaltänk. När jag hade liknelsen om den förlorade sonen i ett bibelstudium vågade en i gruppen tala om orättvisan mot den ordentlige sonen. Det sitter djupt, att vi som skött oss hela livet inte skall behöva dela hemmets rikedomar lika med dem som sölat bort allt i sus och dus "levat livet", som det heter. Jämförelsen kan göra mellan friska arbetsföra och sjuka, svårt handikappade också - kompexet att inte kunna göra rätt för sig. Jag länkade till denna din blogg, som jag väntat länge på.

Anonym sa...

Alla texter i evangelierna är i princip svåra eftersom de inte är människotankar utan Guds tankar. Svenska kyrkan kallar söndagen tema "Nåd och tjänst" och då har man bara utgått från människotankar. Det äldre tema var "Guds oförskyllda nåd" vilket svarar bättre mot texterna för söndagen. Jag tycker att du i slutet visar på det avgörande nämligen Guds tankar och det är mycket bra. Det är det vi behöver som syndfulla människor.

stellan sa...

Fint skrivet Miriam. Tänk vad stort Guds Ord är vilket djup och vilken rikedom